Randex

Thursday 09 November 2017

…USA på Rand-enNy TidHan identifiserte seg med Howard Roark, romanens idealistiske hovedperson som tegner skyskrapere og raser mot establishmentet. Da jeg pekte på at Kildens utspring på en måte dreier seg om…

Posted Thursday 09 November 2017 19:31:07 Publication date: 10 Nov 2017