Randex

Thursday 01 February 2018

…ham đọc sách và đặc biệt yêu thích nữ nhà văn Ayn Rand. Đối với vị tỷ phú công nghệ, tác phẩm yêu thích của ông là Suối nguồn (The Fountainhead). Cuốn sách xuất bản năm 1943 này là tiểu thuyết thuộc…

Posted Thursday 01 February 2018 18:46:29 Publication date: 01 Feb 2018