Randex

Saturday 03 February 2018

…bố phát cho các báo)Nhân vật chính của tác phẩm, Howard Roark, là một kiến trúc sư trẻ theo chủ nghĩa cá nhân, quyết chọn cho mình con đường tranh đấu dù đầy chông gai hơn là phải đánh đổi đam mê và quan điểm…

Posted Friday 02 February 2018 21:16:30 Publication date: 03 Feb 2018