Randex

Thursday 09 August 2018

…là hành trình đầy chông gai nhưng đáng tự hào của Howard Roark - một kiến trúc sư trẻ theo chủ nghĩa cá nhân. Một mình anh gần như đấu tranh với cả xã hội, tất cả mọi người khi đó đều tôn thờ trường phái cổ điển…

Posted Thursday 09 August 2018 01:16:08 Publication date: 09 Aug 2018